Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář akcí

 

místní akční skupina

Zelená obec

Obsah

Ceny za likvidaci odpadu v obci Vranovice
a další místní poplatky na rok 2017

Z důvodu neustálého růstu cen za likvidaci veškerého odpadu, rozhodlo zastupitelstvo obce Vranovice o navýšení cen za likvidaci komunálního odpadu. Do ceny se promítají veškeré náklady na odpady, tzn. za likvidaci komunálního odpadu, bioodpadu, sběrný dvůr, velkoobjemové kontejnery, nebezpečný odpad atd.

Je nutné, aby trvale hlášení občané nebo občané, kteří se v obci zdržují velkou část roku, vlastnili popelnici.

Ceny známek:

měsíční 1.050,- Kč 

14tidenní 1.600,- Kč

kombinovaná (v letním období vývoz 1x za 14 dní, v zimním 1x za týden) 2.200,- Kč

týdenní 2.600,- Kč

Toto jsou ceny za 110 - 120 litrové popelnice. Za velké 240 l popelnice je cena dvojnásobná.

Termín zaplacení do 28. 2. 2017, neboť od tohoto data je již pro vývoz odpadu potřeba známka na rok 2017.

Pro občany vlastnící v obci rekreační objekt nebo obyvatele, kteří se zde zdržují sporadicky, určilo zastupitelstvo obce poplatek ve výši 500,- Kč ročně. Za tento poplatek obdrží občané 5 pytlů na odpad.
Termín zaplacení do 31. 5. 2017.

Povinnost platit za likvidaci odpadů mají i podnikající fyzické a právnické osoby mající na území obce provozovnu. Ti mají 3 možnosti. Buď si zakoupí popelnici, nebo uzavřou s obcí smlouvu na užívání zavedeného třídícího systému v obci (cena se odvíjí od druhu živnosti) nebo doloží doklad o likvidaci odpadu na skládce.

Poplatek za psa. Za prvního psa činí platba 100,- Kč a za každého dalšího 150,- Kč. Poplatek za psa v bytovce 200,- Kč.
Od poplatku za psa jsou osvobozeny osoby starší 80ti let žijící samy.

Dále přijímáme platby za pronájem posilovny na rok 2017 ve výši 300,-- Kč.

Veškeré poplatky můžete zaplatit na obecním úřadě v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet obce č. 11324211/0100 s označením druhu poplatku, jména a bydliště platícího.

 

                                                                       Za zastupitelstvo obce Blanka Strnadová

 

 


Rozpis svozů komunálního odpadu