Obsah

Uzavírka obce


Aktuální informace k rekonstrukci mostu
ev.č. 18-001 a uzavírce komunikace I/18

 

#Objízdné trasy  #Jízdní řády

 

Vážení spoluobčané!

Mám potřebu se vyjádřit k problému, který vznikl v souvislosti s opravou mostu v naší obci. Ano, jak jistě tušíte, oním problémem je neoficiální objízdná trasa pod Podveským rybníkem. Zastupitelé obce v dobré víře, že cesta bude sloužit jen místním občanům, opravili některé úseky. Jak se ale později ukázalo, vše nám jaksi přerostlo přes hlavu. Kolem rybníka začaly velice rychle projíždět automobily jak místních občanů (pro které byla tato cesta určena), tak daleko více lidí z třeba i jiných krajů. Při prvním dešti nastaly problémy, neboť vozidla cestu nevyjela a tak musel přijít na řadu traktor. Řidiči si začali vyjíždět cestu i v jiných místech přes pozemky soukromých vlastníků a lidí, kteří zde mají pozemky pronajaty. V některých místech tudíž docházelo k rozšíření cesty až na 20 metrů. Nájemcům pozemků hrozí, že z důvodu nezatravnění této plochy přijdou o dotace. A proto se ptám, všech co zde projíždíte a rozjíždíte celou travnatou plochu, kdybyste byli majiteli těchto pozemků, nechali byste si to líbit?

Zastupitelé se snažili celou situaci vyřešit ke spokojenosti všech stran, ale to bohužel někdy nejde. Proto došlo na základě stížností vlastníků a soukromých zemědělců k osazení zákazových značek.

Provoz se sice snížil, ale neboť byly značky osazeny bez vyřízení potřebného úředního postupu, nastal další problém. Bylo mi oznámeno, že obci hrozí za neoprávněné osazení pokuta ve výši 50 tis. Kč, člověkem, který pracuje v oboru a spíše bych od něho čekala profesní radu a pomoc jak umožnit místním lidem průjezd a ostatním ho zakázat.

Problém mi pomohla vyřešit až paní inženýrka z Městského úřadu v Příbrami. Vysvětlila mi, jaké možnosti obec má. Jedinou variantou, která přicházela v úvahu, by bylo osadit zákazové značky s dodatkovou tabulkou „Jen na povolení OÚ Vranovice“. Ale nejdříve by se muselo svolat mimořádné zastupitelstvo obce (pozvánka musí viset na úřední desce 7 dní před konáním), na něm rozhodnout za jakých podmínek budou povolenky vydávány (což by byl oříšek) a povolenky vytvořit. Pokud dobře počítám, byli bychom přibližně na konci července. Myslím si, že vydávat povolenky měsíc před plánovaným termínem dokončení akce je holý nesmysl. Dalším argumentem proč k tomu nepřistoupit, bylo to, že si řidiči začali hledat jiné polní cestičky, kde opět hrozí to, že majitelé/nájemci přijdou o dotace.

Po konzultaci se zastupiteli, kteří se o dění v obci intenzivně zajímají a pravidelně na úřad docházejí, jsme rozhodli, že značky stáhneme a tím zabráníme rozjíždění dalších polí a travnatých ploch.

 

Ve Vranovicích dne 13. července 2017

 

Blanka Strnadová – starostka obce

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Dnes 18.dubna 2017 jsem na Krajském úřadě Středočeského kraje obdržela následující informace:

k uzávěrce silnice dojde dne 24. dubna 2017 v 9:00 hod. Silnice by měla být úplně uzavřena do 31.srpna 2017. Případné další práce, které se do tohoto termínu nestihnou, budou dodělávány již za provozu nebo kyvadlového provozu.

 

24. dubna 2017 pojedou ranní autobusy ještě přes Vranovice. Po 9:00 hod již po objízdné trase s jedinou zastávkou na křižovatce silnice I/18 a sedlické silnice. Na místě zastávky by měla být osazena značka, aby občané věděli, kde na autobus čekat.

Odůvodnění

 


 

10. dubna 2017 – dnešní informace k uzavírce silnice I/18 v naší obci

Dle sdělení Krajského úřadu silnice na 90 % 18. dubna 2017 uzavřena nebude. Úředník krajského úřadu vrátil firmě, která má stavbu realizovat, k přepracování harmonogram prací z důvodu dlouhé doby realizace akce. Pravděpodobný termín uzavření silnice je 24. 4. 2017.

                                                                                Blanka Strnadová – starostka obce

 Autobusová doprava

Náhradní zastávka Vranovice bude na křižovatce I/18 a silnice na Sedlici.

Bude sloužit pro oba směry.

Dle vyjádření p. Ing. Češky z ARRIVY  budou jízdní řády zveřejněny týden před vypuknutím akce na internetu, cca 2 dny předem vylepeny. Obec, hned jak oficiální jízdní řády obdrží, vyvěsí je na vývěskách a internetových stránkách obce.

                                                                                          Blanka Strnadová - starostka

 


 

 Jízdní řády 

Jízdní řádJízdní řádJízdní řádJízdní řádJízdní řád


Jízdní řády ke stažení: 

Rožmitál -> Příbram -> Praha pdf 10,4 kB

Příbram -> Rožmitál  pdf 37,8 kB

  Objízdné trasy

Pro osobní dopravu do 3,5t délka 14,3 km

Objízdné trasy

Pro vozidla nad 3,5t délka 40,8 km

Objízdné trasy