Obsah

Mateřská školka

vranovická vráňata

 

 

 Škola má přání a úsilí vyhovět potřebám dětí a jejich rodičů, aby se MŠ stala pro ně oporou, místem, kam chodí rádi a kam se rádi budou vracet, třeba jen na návštěvu.

zahradavchodlnh

Naše motto:

Mateřská škola není jen místo, kde získáváme nové vědomosti, dovednosti a vlastní postoje a hodnoty pro náš osobní život, ale je i místem, kde si tvoříme svoje „já“.

  • chceme poskytovat kvalitní vzdělání s cílem vybavit děti dovednostmi v rámci specifických možností každého jedince.
  • rozvíjet schopnost talentovaných dětí
  • vést děti, aby aktivně rozvíjely a chránily svoje dušení, fyzické a sociální zdraví
  • rozvíjet dovednosti vzájemné komunikace
  • vytvářet podmínky pro děti se zdravotním postižením, zdravotně i sociálně znevýhodněné, rozvoj jejich vědomostí, dovedností a postojů (zařazení do skupiny, individuální přístup)
  • utvářet a rozvíjet u dětí potřebu pozitivního chování k lidem, prostředí a k přírodě
  • podporovat pohybové aktivity a zdravý životní styl.

 

Cíl

Škola zajišťuje předškolní vzdělávání, přizpůsobuje je vývojovým, kognitivním, sociálním a emociálním potřebám dětí této věkové skupiny a dbá, aby tato vývojová specifika byla v plné míře respektována. Vést děti tak, aby se jejich osobnost rozvíjela všestranně a harmonicky. Umožňovat dítěti být aktivní, respektovat jeho požadavky, zájmy a zkušenosti. Neopomíjet prožitky dětí, vnímat jejich individuální předpoklady a vnitřní motivy, nezatěžovat je přemírou roztříštěných a zbytečných informací. Snahou je pojmout výchovu osobností dítěte vcelku, aby se umělo orientovat v okolním světě, ve společnosti, v mezilidských vztazích, získalo poznatky o svém těle a jeho funkcích, aby vzhledem k možnostem a schopnostem zvládalo dobře svůj jazyk, rozvíjelo své poznání, myšlenkové operace, představivost a fantazii, city a vůli.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

DSO ORP Příbram, Tyršova 106, 261 01 Příbram I

www.dsopribram.cz

svazek@dsopribram.cz

datová schránka : pfmb7d3

IČ 04513151

DIČ CZ04513151

tel. 318 402 303

Kontakt na pověřence: Bc. Jiří Kužel, tel. 604 216 781, tajemník@dsopribram.cz

Zástupce pověřence: Jaroslava Vildová, tel. 604 282 837, svazek@dsopribram.cz