Obsah

O nás

vranovická vráňata

Škola má přání a úsilí vyhovět potřebám dětí a jejich rodičů, aby se MŠ stala pro ně oporou, místem, kam chodí rádi a kam se rádi budou vracet, třeba jen na návštěvu.

zahradavchodlnh

Naše motto:

Mateřská škola není jen místo, kde získáváme nové vědomosti, dovednosti a vlastní postoje a hodnoty pro náš osobní život, ale je i místem, kde si tvoříme svoje „já“.

  • chceme poskytovat kvalitní vzdělání s cílem vybavit děti dovednostmi v rámci specifických možností každého jedince.
  • rozvíjet schopnost talentovaných dětí
  • vést děti, aby aktivně rozvíjely a chránily svoje dušení, fyzické a sociální zdraví
  • rozvíjet dovednosti vzájemné komunikace
  • vytvářet podmínky pro děti se zdravotním postižením, zdravotně i sociálně znevýhodněné, rozvoj jejich vědomostí, dovedností a postojů (zařazení do skupiny, individuální přístup)
  • utvářet a rozvíjet u dětí potřebu pozitivního chování k lidem, prostředí a k přírodě
  • podporovat pohybové aktivity a zdravý životní styl.

 

Zprávy

#

Prázdninový provoz Mateřské školy

Uzavření od 01.07. - 27.08. 2017 celý text

ostatní | 4. 5. 2017 | Autor: uživatel Webu

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku


ostatní | 14. 11. 2016 | Autor: uživatel Webu

Co potřebuje Vaše dítě do školky


ostatní | 7. 6. 2012 | Autor: uživatel Webu

Základní údaje


ostatní | 22. 11. 2011 | Autor: Super Admin

Záměr mateřské školy


ostatní | 27. 9. 2011 | Autor: Super Admin

Informace pro rodiče


ostatní | 17. 10. 2009 | Autor: Super Admin

Náš program


ostatní | 17. 10. 2009 | Autor: Super Admin

Cíle a specifika MŠ


ostatní | 17. 10. 2009 | Autor: Super Admin

Charakteristika MŠ


ostatní | 17. 10. 2009 | Autor: Super Admin

Motto


ostatní | 17. 10. 2009 | Autor: Super Admin