Obsah

Spolupráce s rodiči

 

  • při denním kontaktu
  • 1x za školní rok schůzka s rodiči
  • Pružný denní řád - tedy i příchod dětí po domluvě s rodiči
  • Respektujeme individuální potřeby dětí, diety apod.