Obsah

Spolupráce s rodiči

 

  • při denním kontaktu
  • 1x za školní rok schůzka s rodiči
  • Pružný denní řád - tedy i příchod dětí po domluvě s rodiči
  • Respektujeme individuální potřeby dětí, diety apod.

 


Novinky od 1. 1. 2011

Od počátku roku 2011 jsme navýšili školné z 200,- Kč na 300,- Kč za dítě a zároveň jsme změnili systém placení školného a stravného. Školné a stravné je požadováno platit od rodičů za své děti pozadu, tzn. vždy do 5. dne následujícího měsíce (například za leden je třeba provést platbu do 5. února).