Obsah

  1. Dne 26.1.2018 byla vyhlášena výzva z Programu rozvoje venkova, veškeré informace naleznete zde: http://www.maspodbrdsko.cz/dotace-a-vyzvy/vyzvy-mas-podbrdsko/program-rozvoje-venkova/vyzva-prv-c-1/
  2. Dne 29.1.2018 byla vyhlášena výzva z Operačního programu zaměstnanost na Prorodinná opatření/Příměstské tábory, veškeré info zde: http://www.maspodbrdsko.cz/dotace-a-vyzvy/vyzvy-mas-podbrdsko/op-zamestnanost/vyzva-opz-c3-prorodinna-opatreni-ii-1/

 

Tisková zpráva o zasedání Valné hromady MAS z 23.1.2019

5 let s MAS

Pozvánka na seminář 6.3.2019