Obsah

Zpět

Nový územní plán obce Vranovice

 

V minulých dnech byla podepsána smlouva o dílo na „Zpracování územního plánu – Vranovice“ s firmou Projektový atelier AD s. r. o. České Budějovice, která zvítězila ve výběrovém řízení. Do tohoto výběrového řízení se přihlásilo 9 firem. Na základě hodnotícího kritéria, kterým byla nejnižší nabídková cena, rozhodla hodnotící komise o vítězství této firmy. Obec za zhotovení územního plánu zaplatí částku ve výši 217.800,-- Kč. Zastupitelstvo obce rozhodlo požádat o poskytnutí účelové dotace na pořízení územního plánu z rozpočtu Středočeského kraje. V tuto chvíli byly zaslány na kraj požadované dokumenty k přípravě smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

Vyzýváme občany, kteří mají požadavky na zpracování územního plánu, ať je neprodleně zašlou na adresu obecního úřadu nebo je v písemné formě odevzdají v kanceláři OÚ Vranovice.

                                                           Blanka Strnadová – starostka obce Vranovice

Vyvěšeno: 1. 12. 2016

Datum sejmutí: 1. 12. 2017

Zodpovídá: uživatel Webu

Zpět