Obsah

Zpět

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranovice konaného dne 2.12.2016

 

101/12/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

 

102/12/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2017 jako vyrovnaný. Příjmy v celkové výši 4 285 tisíc Kč a výdaje v celkové výši 4 285 tisíc Kč. Při sestavování rozpočtu na rok 2017 obec vycházela z rozpočtového výhledu, který má obec zpracován na rok 2017-2019. Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední desce obce v období od 18.11.2016 do 2.12.2016. Zároveň byl v tomto období návrh rozpočtu zveřejněn na elektronické úřední desce obce Vranovice.

 

103/12/2016
Zastupitelstvo obce zamítá vstup obce Vranovice do Destinační agentury Brdy.

 

104/12/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení ceny známek na vývoz komunálního odpadu na rok 2017, a to ve výši 100 Kč u všech druhů známek.
Dále schvaluje paušální částku za vývoz komunálního odpadu pro chataře,
a to ve výši 500,-
ročně.
Zastupitelstvo upozorňuje podnikající fyzické i právnické osoby mající na území obce provozovnu na povinnost platit za odpady.

 

 

Vyvěšeno: 22. 12. 2016

Datum sejmutí: 24. 5. 2017

Zodpovídá: uživatel Webu

Zpět