Obsah

Zpět

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídky - rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Vranovice

Informace o předmětu a podmínkách plnění, požadavcích na prokázání kvalifikace a dalších podmínkách veřejné zakázky malého rozsahu naleznete v zadávací dokumentaci, která je ke stažení na profilu zadavatele:

https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/obevranov/

 

Vyvěšeno: 10. 4. 2018

Datum sejmutí: 3. 5. 2018

Zodpovídá: uživatel Webu

Zpět