Obsah

Na základě zákona č. 247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky stanovujeme za výlep plakátů pro politické strany a politická hnutí na našich výlepových plochách částku ve výši 100,-Kč za formát A4, v případě jiného formátu se cena bude násobit. Počet výlepových ploch v obci: 1.

Politické strany a politická hnutí si samy odpovídají za vylepené materiály a případné opravy a za odstranění plakátů po ukončení voleb. 16 dnů před konáním voleb budou mít všechny politické strany a politická hnutí rovný přístup na výlepové plochy, kdy si rovněž budou samy odpovídat za vylepené materiály i případné přelepy. Poplatek za umožnění výlepu bude uhrazen bezhotovostním převodem na účet obce č. 11324211/0100 do 20.10.2017.

 

 

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vyhražení plochy pro vylepení volebních plakátů

 

Výsledky voleb:

výsledky volebvýsledky voleb