Obec Vranovice
ObecVranovice Středočeský Kraj

BÚ: 6123456339/0800

ID: c75bxk7

rozšířené vyhledávání

Pozvánka na zasedání 15.10.2021

Pozvánka na zasedání 15.10.2021 
 

Oznámení

 

Tímto oznamuji, že schůze obecního zastupitelstva se koná dne 15. 10. 2021 od 18,00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Vranovice.

Program schůze:  1. Zahájení, schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Informace ke zrušenému výběrovému řízení a odmítnutí dotace na rekonstrukci sociálek v přízemí MŠ

3. Přistoupení DSO ORP Příbram k iniciativě Paktu starostů – souhlas se vstupem obce

4. Rozpočtové opatření č. 4

5. Umístění Z-BOXu zásilkovny u nás v obci

6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti v rámci rozšiřování distribuční soustavu pro parc. č. 1833/3+4

7. Veřejnoprávní smlouva s TJ Sedlice

8. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Programu obnovy venkova 2021-2024 na akci Vranovice – kanalizace

9. Jmenování nové knihovnice a kronikářky

10. Vzetí na vědomí Smlouvy o dílo na přípravu, zpracování a podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „Vranovice – hřiště a sociální zázemí“

11. Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a provozování vodovodu

12. Různé

13. Diskuse

14. Usnesení

15. Závěr

 

                                   

Srdečně zveme všechny občany!

Zasedání bude probíhat za dodržení přísných hygienických pravidel (respirátor FFP2).

 

 

                 Strnadová Blanka

                                                                   starostka obce

Datum sejmutí: 15. 10. 2021 Zodpovídá: uživatel Webu

Obecní úřad

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Mobilní rozhlas obce Vranovicekultura/mobilni-aplikace/

Kanalizace a vodovod

Zhotovitel stavby: Šindler, důlní a stavební společnost s r. o., se sídlem Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 00204382

Odpovědný stavbyvedoucí: Otakar Celerýn, tel. 724 081 116

V případě dotazů týkajících se probíhající stavby prosím kontaktujte stavbyvedoucího, ne Obecní úřad Vranovice.

Technický dozor Obce Vranovice: Ing. Rudolf Baudisch, tel. 602 244 674

Dne 9.10.2019 bylo zhotoviteli stavby Vranovice – kanalizace a vodovod předáno staveniště. Nyní dochází k vytyčování sítí, 4.11.2019 začne samotná realizace stavby. Občané budou realizační firmou předem kontaktování a obeznámeni s pracemi před jejich nemovitostí. Žádáme občany, aby parkovali na vlastních pozemcích a prosíme o shovívavost.

Harmonogram prací ze 4.3.2021

Situační výkres širších vztahů

Koordinační výkres 1

Koordinační výkres 2

Koordinační výkres 3

Koordinační výkres 4

Nabídka šachet

Nabídka materiálu

Smlouva o připojení na kanalizaci

Smlouva o připojení na vodovod

Situační výkres - zkrácené řády

Informace k výstavbě přípojek po soukromých pozemcích