Obsah

Finanční příspěvky obce:

 

Finanční dar pro dárce krve:

za bronzovou plaketu Jánského 500,- Kč

za stříbrnou plaketu Jánského 1000,- Kč

za zlatou plaketu Jánského 1500,- Kč

za zlatý kříž 2000,- Kč

 

Nárok na finanční  dar vznikne dárci krve pouze v případě, že má vůči obci vyrovnány veškeré závazky.

 

 

 

Nově narozeným dětem s trvalým bydlištěm ve Vranovicích finanční dar ve výši 3000,- Kč.

 

Nárok na finanční  dar vznikne pouze v případě, že rodiče dítěte mají vůči obci vyrovnány veškeré závazky. 

 

 

Přihláška k vítání občanků Rožmitál p. Tř.