Obsah

Kanalizace a vodovod:

2017 

Smlouva o dílo s firmou Provod - Vranovice-kanalizace

2018

Smlouva o dílo s firmou Provod - Vranovice-vodovod

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci Tematického zadání Životní prostředí

2019

Smlouva o dílo - administrace - kanalizace

Smlouva o dílo - administrace - vodovod

Příkazní smlouva - technický dozor - Vranovice-kanalizace

Příkazní smlouva - technický dozor - Vranovice-vodovod

Smlouva o náhradě za omezení užívání silnice

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s ŘSD

Smlouva o dílo na vypracování projektových dokumentací na vodovodní a kanalizační přípojky

Smlouva o dílo - výstavba vodovodu a kanalizace + Příloha č. 1 + Příloha č. 2 + Příloha č. 3 + Příloha č. 4 + Příloha č. 5

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci Tematického zadání Životní prostředí

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství

 

2020

Rozhodnutí o poskytnutí dotace - kanalizace

Rozhodnutí o poskytnutí dotace - vodovod

Smlouva o společné investici + Příloha č. 1 + Příloha č. 2 + Příloha č. 3 + Příloha č. 4

                                 

                                

 

Ostatní:

2017

Smlouva o dílo - Protipovodňová opatření obce Vranovice

Smlouva o dílo - asfaltování 

Dodatek ke smlouvě - asfaltování