Obsah

Autobusová čekárna

Autobusová čekárna, která stojí ve směru Příbram – Rožmitál, bude zbourána. Chceme využít doby, po kterou je uzavřena silnice I/18 v naší obci a vybudovat čekárnu novou, lépe umístěnou, aby v zimě nedocházelo k tomu, že zdi jsou narušovány solí, která je používána na posyp komunikace. Chceme cestujícím vytvořit příjemný prostor pro čekání na autobus a také zase trochu vylepšit vzhled naší obce.

 

Asfaltování místní komunikace

Zastupitelstvo obce Vranovice rozhodlo, že po dokončení akce „Oprava mostu ve Vranovicích“ nechá vyasfaltovat místní komunikaci vedoucí od silnice I/18 směrem k nové bytovce. Upozorňujeme občany, kteří bydlí ve zmíněné oblasti, že akce bude probíhat zřejmě v průběhu měsíce září, případně v říjnu, dle časových možností provádějící firmy. Komunikace bude odfrézována a pak natažen nový koberec v šíři 3 m od hlavní silnice až k nedávno upravené cestě do Hlinoven. Prosíme všechny, kteří v této oblasti bydlí, ať si v době realizace akce vyřeší parkování, aby nedocházelo k tomu, že nemohou vyjet od svého bydliště. Vím, že většinu občanů již obtěžují stavební akce probíhající v naší obci, proto prosím všechny o shovívavost. Odměnou Vám bude opravená cesta, po které se Vám bude jezdit lépe než doposud.