Obsah

„Protipovodňová opatření obce Vranovice“, evidenční číslo EDS/SMVS: 115D312040089

Počátkem příštího roku se v obci začne pracovat na výměně hlásičů veřejného rozhlasu. Cílem tohoto projektu je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování obce. Realizací dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Konečně budeme v příštím roce moci opět důležité informace vyhlašovat pomocí nového, moderního zařízení. Stávající rozhlas je zastaralý, nefunkční a tudíž se snažíme ho používat jen v případech opravdu závažných. Výběrové řízení na tuto akci vyhrála firma ELSPET, s. r. o. Bystřice nad Hostýnem za cenu 915.116,- včetně DPH.

V rámci tohoto projektu bude také pořízen digitální povodňový plán za cenu 133.100,- včetně DPH.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celková výše dotace činí 793.851,10 včetně DPH a spoluúčast obce 340.21,90 Kč včetně DPH.

EU

 

 

V roce 2018 byl restaurován památník obětem 1. a 2. světové války a proběhla rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Vranovice.

 

Na rok 2019 je plánováno zahájení akce  "Vranovice - vodovod" a  "Vranovice - kanalizace".