Obec Vranovice
ObecVranovice Středočeský Kraj

BÚ: 6123456339/0800

ID: c75bxk7

rozšířené vyhledávání

Místní poplatky

Odpady 2024

Rozpis svozu odpadu na první pololetí 2024 

Odpady a další místní poplatky pro rok 2024

Zastupitelstvo obce Vranovice schválilo novou Obecně závazná vyhlášku obce Vranovice
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Základem tohoto poplatku je objem popelnice. Sazba poplatku činí 1 Kč za litr. Co to znamená? Od roku 2024 se již nebude platit poplatek za odpady na osobu, ale základem výpočtu bude objem popelnice (110 l kovová popelnice, 120 l plastová popelnice nebo 240 l velká plastová popelnice). Dále bude zohledněn interval vývozu (měsíční, 14tidenní). Dne současných podmínek budou Západočeské komunální služby jezdit do konce února. Od začátku března již musí být popelnice označeny novými známkami pro rok 2024. Ceny známek pro občany i podnikatelé tedy jsou:

       Měsíční známka (12 vývozů)                                                     14tidenní známka (26 vývozů)

110 litrů                             1.320,- Kč                                                                       2.860,- Kč

120 litrů                             1.440,- Kč                                                                       3.120,- Kč

240 litrů                             2.880,- Kč                                                                       6.240,- Kč

Zvažte prosím, zda jsou Vaše kapacity dostačující. Při tomto systému nebudou Západočeské komunální služby odvážet nic nad rámec objemu popelnice. V případě, že nevystačíte, lze si na obecním úřadě zakoupit v rámci nepravidelného svozu pytel za 200,- Kč.

Podrobný rozpis svozu popelnic najdete na stránkách obce.

Do 31.5.2024 je také splatný poplatek za psa. Výše pro rok 2024 zůstává stejná, tzn. za prvního psa 100,- Kč a za každého dalšího 150,- Kč.

Obec umožňuje občanům odpad třídit. Popelnice na kovy je umístěna u obecního úřadu, hasiči 1x ročně provádí v obci svoz šrotu. Svoz nebezpečného odpadu probíhá 2x ročně. Kontejner na velkoobjemový odpad je přistaven 1x ročně. Občané mají také možnost velkoobjemový odpad uložit za poplatek ve Sběrném dvoře v Rožmitále p. Tř. Pro vývoz bioodpadu - trávy slouží kontejner za dětským hřištěm, pro větve kontejner před obecní stodolou. Sběrná nádoba na malé elektrospotřebiče a baterie je umístěna v prostorách obecního úřadu. Velké elektrospotřebiče je možno, po dohodě se zaměstnanci úřadu, odložit kdykoli během roku. Kontejnery na plasty a na papír jsou před obecní stodolou, u cesty k nové bytovce, na Urale a v části obce Vranovice-Dvůr. Kontejnery na sklo jsou před obecní stodolou, u cesty k nové bytovce a v části obce Vranovice-Dvůr. Před obecní stodolou je také umístěn kontejner na textil. U obecního úřadu je umístěna sběrná nádoba na jedlé oleje a tuky.

 

Je možné si zapůjčit párty stan bílošedé barvy 6 x 12 m za cenu 1500,-Kč za víkend.

Obecní úřad pronajímá sportovní areál občanům s trvalým pobytem v obci za 1.000,- Kč na 24 hod, za 2.000,- Kč na víkend.

Výčepní zařízení zapůjčíme za 200,- Kč.

 

Veškeré poplatky můžete zaplatit na obecním úřadě hotově nebo kartou v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet obce č. 6123456339/0800 s označením druhu poplatku, jména a bydliště platícího.

 

                                                                       Za zastupitelstvo obce Blanka Strnadová

Obec

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Mobilní rozhlas obce Vranovicekultura/mobilni-aplikace/

Kanalizace a vodovod

Zhotovitel stavby: Šindler, důlní a stavební společnost s r. o., se sídlem Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 00204382

Odpovědný stavbyvedoucí: Otakar Celerýn, tel. 724 081 116

V případě dotazů týkajících se probíhající stavby prosím kontaktujte stavbyvedoucího, ne Obecní úřad Vranovice.

Technický dozor Obce Vranovice: Ing. Rudolf Baudisch, tel. 602 244 674

 stř
Situační výkres širších vztahů

Koordinační výkres 1

Koordinační výkres 2

Koordinační výkres 3

Koordinační výkres 4

Situační výkres - zkrácené řády

Informace k výstavbě přípojek po soukromých pozemcích

Podrobné informace k napojení na vodovod a kanalizaci